Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 9-10-2020
October 5, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020
October 30, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Πτολεμαϊδα 12-10-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                   Αρ. Πρωτ. 21453
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
50200 Πτολεμαΐδα
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣ
Τον Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και την αρ. Δ1α/γΠ οικ 63548/20  την 16  Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή  και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση κατά χρήση του πρώην δημοτικού καταστήματος Βερμίου.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 1. Καθιέρωση 12ώρης και 24ης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Αλλαγή χρηστών στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ Portal

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην Πόλη της Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και πρ/σμού για την εκτέλεση έργου Συντήρηση στέγης πολιτιστικού κέντρου Μεσοβούνου του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Ένταξη νέου έργου με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ‘’ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ’’» στο 4ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012-2016»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Κοπή δένδρου στον αύλειο χώρο του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Λήψη απόφασης για παραχώρηση αιθουσών στο 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

 1. Αίτημα Δημότη για εγκατάσταση ράμπας στην είσοδο Ιατρείου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφωνητικού για την παραλαβή ενός σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακής μελέτης

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 11, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε  την Παρασκευή 16-10-20 και ώρα  5-9 μ.μ  να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr .

 

 

Accessibility
Κλείσιμο