Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παρασκευή 29-5-2020
May 29, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 19-6-2020
June 15, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 18 Ιουνίου

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πτολεμαϊδα 11-6-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                    Αρ. Πρωτ. 11238
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15 ,  50200 Πτολεμαΐδα
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 33 501 11
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 Ορθή επανάληψη λόγω αλλαγή ημερομηνίας συνεδρίασης

 

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί δια ζώσης ( κεκλεισμένων των θυρών ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 30612/16-5-20  , της ΚΥΑ 32009/23-5-20 καθώς  και την 163/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπ Εσωτερικών  , την  Πέμπτη  18 Ιουνίου και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Χαρακτσής.

 

 1. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση της ΔΕΥΑΕ βάσει ΠΝΠ.

Εισηγητής Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δημήτρης Τσεχελίδης.

 

 1. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΕΑΠ – Τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού Προγράμματος

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Συναίνεση οικονομικής προσφοράς και ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το έργο Υποδομές για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ΠΕ Κοζάνης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

 1. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση νέων ηλεκτρικών παροχών ( Παιδικές χαρές )στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Εκμίσθωση έκτασης στην .Κ. Ερμακιάς για ανέγερση πρόχειρων καταλυμάτων ζώων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

 1. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων αναπληρωματικών μελών για την επιτροπή εκμίσθωση ακινήτων & Επιτροπή εκτίμησης- εκποίησης ακινήτων του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου στην κοινότητα Ανατολικού.

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος  Επιτροπής ποιότητας ζωής Αν Λόφτσαλης.

 

 1. Έγκριση απόφασης ΔΕΠ & Σχολικής Επιτροπής α/θμίας εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος Σχ. Επιτροπών Κυριάκος Αντωνιάδης.

 

 1. Έγκριση πρακτικής Άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Έγκριση διενέργειας Ανθοκομικής έκθεσης στην Πόλη της Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

 1. Καθορισμός ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας του Γραμματέα του Δήμου μας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά ή να καλέσετε 

στο τηλ 246 335 01 11

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο