Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 18-5-2020
May 14, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Τετάρτη 27 Μαϊου 2020
May 25, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 28-5-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Πτολεμαϊδα 22/5/2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                   Αρ. Πρωτ. 9598
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
50200 Πτολεμαΐδα
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11
email: ds@ptolemaida.gr

     ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την Πέμπτη  28-5-2020  και ώρα 6 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΤΗΠ σχετικά με την έγκριση σχεδίου σύμβασης – πλαισίου για την τροφοδότηση της Τ/θ Πτολεμαΐδας με θερμότητα από μονάδα Πτολεμαΐδα V ( Σχετική 70/2020 ) & και κατάθεση πρότασης παράτασης λειτουργίας των μονάδων 3 & 4 του ΑΗΣ Καρδιάς έως την τροφοδότηση θερμότητας Τ/Θ από την μονάδα V ( 71/2020 ΑΔΣ ).

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΤΗΠ Δημήτρης  Καρακασίδης.

 1. Αποδοχή πράξης Μητροπολιτικού Συμβουλίου με θέμα « Παραχώρηση τμήματος οικοπέδου του Ι.Ν.Αγ. Πάντων Δροσερού Εορδαίας για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή Περίφραξης Κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού » και έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης ακινήτου πράγματος (χρησιδάνειο) μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και του ΝΠΔΔ Ιερός Ναός Αγίων Πάντων Δροσερού.»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Έγκριση της 1/2020 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Εορδαίας και της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης  της πράξης με τίτλο “Υπηρεσίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον Δήμο Εορδαίας” στην πρόσκληση 89  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 που έχει εκδοθεί με τίτλο: «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης » που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας χρήσης του αρχείου των αδειών δόμησης της ΥΔΠΜ από το ΤΕΕ/ΤΜΔ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος  Φουρκιώτης

 1. Αποδοχή ένταξης των κάτωθι έργων στο ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 από τον Δήμο Εορδαίας, ως φορέα επίβλεψης των μελετών αυτών:

α) Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Μαυροπηγής στην περιοχή «Ρεμιναλαρ» αγροκτήματος Μαυροπηγής , ποσού 416.495,84 και

β) Ολοκλήρωση μελετών έργων υποδομών νέου οικισμού Αναργύρων στην περιοχή «Κουρί» Πτολεμαΐδας πλησίον νέου Κομάνου , ποσού 529.953,33

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος  Φουρκιώτης

 1. Συγκρότηση παραλαβής έργων & Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ( Τακτικού & αναπληρωματικού )  του για την εν λόγω επιτροπή

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος  Φουρκιώτης

 1. Κατανομή ποσού  στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών Κυριάκος Αντωνιάδης.

 1. Μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και του κέντρου Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Η αντιδήμαρχος Σεβαστού Ζαφειρούλα..

 1. Κήρυξη μειοδοτικής Δημοπρασίας για την στέγαση Νηπιαγωγείων Πτολεμαΐδας & Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή καταλληλότητας των χώρων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Εκμίσθωση καταστημάτων Εμπορικού Πολύκεντρου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Μείωση μισθωμάτων περιπτέρων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Παράταση διάρκειας μίσθωσης ακινήτου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2020.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α τριμήνου πρ/σμού οικ. Έτους 2020

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Αναπροσαρμογή ενοικίου 9ου Νηπιαγωγείου

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Αίτημα του κ. Μαυροματίδη Χριστόφορου για αναζήτηση Κρυμμένου Θησαυρού στην Βλάστη.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 246 335 01 11, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε μέχρι την Τετάρτη και ώρα  18:00 να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr   ή  denptol@ptolemaida.gr.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο