Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020
March 6, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 20-3-2020
March 18, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πτολεμαϊδα 5-3-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                         Αριθμ. Πρωτ.  5616
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
50200 Πτολεμαΐδα
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11

 

     ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα  συνεδριάσεων του  Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 11η Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα  5 :00  μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Γνωμοδότηση ΔΣ για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες κατά χρήση έκτασης σε αγροκτήματα Ασβεστόπετρας για την ανάπτυξη Φωτοβολταικού Σταθμού.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής.

 1. Αποτίμηση επίσκεψης Κυβερνητικών Κλιμακίου για την απολιγνιτοποίηση στην Περιοχή.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 1. Αποδοχή έκθεσης εκκαθάρισης της δημοτικής επιχείρησης ΔΕΑΠ και απαλλαγή από πάση ευθύνη  του εκκαθαριστή.

Εισηγητής : Ο Ορκωτός Λογιστής Χρήστος Παπαδημητρίου.

 1. Κατάρτιση πινάκων του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024.

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Αποδοχή ένταξης της πράξης του Δήμου Εορδαίας το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης V IIII « Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες της χώρας .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Παραλαβή επικαιροποίημενης μελέτης και υποβολή πρότασης έργου με τίτλο « Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Υποβολή προτάσεων έργων για χρηματοδότηση από το Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης

 Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος για την εκτέλεση έργου Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαίδας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Ορισμός εκπροσώπου στο ΔΣ του κέντρου Πρόσληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΠΕ Κοζάνης « ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ »

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος  Σεβαστού Ζαφειρούλα

 1. Ανάθεση εργασιών λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Ανάθεση εργασιών φροντίδας και καθημερινής καθαριότητας αδέσποτων ζώων Δημοτικού Κυνοκομείου λόγω μη επάρκειας του προσωπικού του Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : Ο Εντεταλμένος σύμβουλος για το πρόγραμμα αδέσποτων ζώων Αν. Λόφτσαλης.

 1. Αναπροσαρμογή ενοικίου .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης

 Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο