Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 17-2-2020
February 12, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 4-3-2020
February 28, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

ptolemaios

Πτολεμαΐδα :  26-2-2020

                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. :  4901

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
50200 Πτολεμαΐδα
……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 246 335 01 11

 

     ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

     Έχοντας υπόψη το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που   θα   διεξαχθεί    στην αίθουσα   συνεδριάσεων  του  Δημοτικού    καταστήματος   Πτολεμαΐδας   την   5 Μαρτίου    2020  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  6 :00  μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

 1. Γνωμοδότηση ΔΣ για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες κατά χρήση έκτασης σε αγροκτήματα Ασβεστόπετρας για την ανάπτυξη Φωτοβολταικού Σταθμού.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 1. Αποδοχή διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης παρατηρήσεων για το έργο Κατασκευή 12 Θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Έγκριση εκμίσθωσης με απ’ ευθείας σύμβαση δημοτικού λατομικού χώρου στη θέση Κόκκινη Μαγούλα της ΤΚ Ερμακιάς του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εκτέλεσης έργου Κατασκευή αγωγού τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση του υποσταθμού Ν 7 με το δίκτυο διανομής Γ φάσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Αποδοχή ένταξης της πράξης « Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας » στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Τροποποίηση της πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος  Σεβαστού Ζαφειρούλα

 1. Υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Αναθεώρηση πινάκων Ο.Π.Δ έτους 2020.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ τριμήνου οικ. Έτους 2019

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Λήψη απόφασης μίσθωσης για την στέγαση των Υπηρεσιών του ΚΕΠ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση πρακτικής Άσκησης Καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών με συμβατική αξία μέχρι 2.500 €

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Ορισμός υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών ειδικού σκοπού (παγία προκαταβολή Δήμου Εορδαίας) και αίτημα δημιουργίας win banking

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

   14. Λήψη απόφασης σχετικά με την διατήρηση ή μη κενωθέντων περιπτέρων στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιπρόεδρος της ποιότητας Ζωής : Αναστάσιος Λόφτσαλης.

 1. Ορισμός δικαιούχου και προσδιορισμός αποζημίωσης δημοτικού συμβούλου για την συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ Εορδαίας.

      Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Ιωάννης Χαρακτσής.

 1. Έγκριση αποφάσεων Κοινοτήτων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο