Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας

Συλληπητήριο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας για τον εκπλιπόντα πρώην δημοτικό σύμβουλο Φώτη Κρυτσάνη
January 14, 2020
Γνωστοποίηση για την κάλυψη μίας θέσης ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Εορδαίας
January 21, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Πτολεμαϊδα, 15/01/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                         Αρ. Πρωτ. 805

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                  

ΠΡΟΣ :                   

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας

Κοιν.: κο Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ  της   Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας»

   Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21/01/2020 και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συμπληρωματική κατανομή ποσού 102.061,68€ προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Εορδαίας.
  2. Αίτημα του 2ου ΕΚ Κοζάνης (Πτολεμαϊδα) σχετικά με την διόρθωση στοιχείων στην κατάσταση κατανομής πόρων.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ

 

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ανανιάδης Αναστάσιος

Θεοφυλακτίδης Ευστάθιος

Παπαδόπουλος Γεώργιος

Καμπούρης Γεώργιος

Μήτου Ελένη

Δεληκώστας Μιχάλης

Ασπράγκαθου Αικατερίνη

         

Accessibility
Κλείσιμο