Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 3-2-2021
January 29, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 23-02-2021
February 18, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 18-02-2021.

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          Πτολεμαΐδα: 18-2-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ: 3107
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 40 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

 

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 18-2-2021, ημέρα Πέμπτη και  ώρα  13.00 μ.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθμ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 

  1. Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση κατά την εκδίκαση της από 14-3-2019 και με αρ κατ 1034/26-3-2019 αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Εορδαίας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, στην δικάσιμο αυτής, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι σε συνέχεια της 21/2019 ΑΟΕ, απαιτείται η εξουσιοδότηση του δικηγόρου κατά την παράσταση του στο ΣτΕ.

Παρακαλείστε μέχρι την Πέμπτη  και ώρα  13.00 μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: a.milona @ptolemaida.gr

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτρης I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  1. Νομικό Σύμβουλο Ευθ. Λιάκο
Accessibility
Κλείσιμο