Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-4-2022
April 21, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 4-5-2022
April 29, 2022

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-4-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 27-4-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 9536
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 28-4-2022 , ημέρα Πέμπτη  και  ώρα  10.00 π.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

  1. Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών με σκοπό την σύνταξη – τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια , εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας – τηλεχειρισμού στο δίκτυο άρδευσης της Κοινότητας Μηλοχωριου του Δήμου Εορδαίας και έξυπνων συστημάτων εξοικονόμησης νερού.»

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι καλούνται οι φορείς να υποβάλλουν  πρόταση ένταξης στην υπ’αριθμ. 5473/23-12-2021 πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης, για το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2017-2020),   μέχρι τις 6-5-2022 .

Παρακαλείστε μεχρι τις 28-4-2022 και ώρα  10.00 π.μ. να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr,  ή   a.milona@ptolemaida.gr.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών

 

Accessibility
Κλείσιμο