Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 2-3-2022
February 25, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 8-3-2022
March 4, 2022

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2-3-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 2-3-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 4574
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 2-3-2022 , ημέρα Τετάρτη και  ώρα  13.00 μ.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 10343/18-2-2022(Β’ 607) και  β) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με τον Πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού 2023-2026

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημ. Ορφανίδης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι καλούνται οι φορείς να συντάξουν συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων 2023-2026 και να το υποβάλουν μέχρι τις 08-03-2022.

Παρακαλείστε σήμερα 2-3-2022 και ώρα  13.00 μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr,  ή   a.milona@ptolemaida.gr.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανιδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών

 

Accessibility
Κλείσιμο