Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 18-10-2021
October 18, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-10-2021
October 18, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-10-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 5   του Ν. 3852/2010  , όπως αυτό αντικαταστάθηκε  με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου ,  τις υπ’ αριθ. 18318/13-3-20  και αριθ. 40 /20 εγκύκλιους του ΥΠ ΕΣ. , 32009/23-5-20 , καθώς και την υπ’ αριθ. Απόφαση Δ1α. 63548/7-10-2021 την 18  Οκτωβρίου 2021   ημέρα  Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. . για τη συζήτηση και λήψη απόφασης    επί του παρακάτω θέματος   ημερήσιας διάταξης:

Υιοθέτηση  και κατάθεση στο πεδίο της δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της  πρότασης του κ. Σωτηρόπουλου Βασιλείου «Δημιουργία Σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Βέροιας-Πτολεμαΐδας-Καστοριάς».

Η συνεδρίαση κρίνετε κατεπείγουσα λόγω της καταλυτικής ημερομηνίας διαβούλευσης του εν λόγω θέματος (19-10-2021)

Την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111,  και 2463350151 στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο