Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δευτέρα 5-4-2021
March 31, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23-4-2021
April 19, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-4-2021

ptolemaios

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          Πτολεμαΐδα: 12-4-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                     Αριθμ. Πρωτ: 7611
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 40 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

 

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την 12-4-2021, ημέρα Δευτέρα και  ώρα  13.00 μ.μ., σε εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθμ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1.Έγκριση προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου δίμηνης διάρκειας μηνών Απριλίου-Μαΐου- Ιουνίου 2021 για τις ανάγκες  του τμήματος  καθαριότητας & ανακύκλωσης λόγω covid 19.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών του τμήματος καθαριότητας και ανακύκλωσης λόγω covid-19.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτρης I.  Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  4. Δ/νση Δ/κων
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

 

Accessibility
Κλείσιμο