Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-06-2022
June 10, 2022
Απολογισμός Πεπραγμένων από την Δημοτική Αρχή Εορδαίας, την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022.
June 14, 2022

Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-06-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣ
Τον  Δήμαρχο
Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας
Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την  Δευτέρα     27  Ιουνίου  2022 και ώρα 14:00  δια ζώσης  σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ) για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος σε εφαρμογή του άρθρου 217 του Ν. 3463?2006 όπως ισχύει σήμερα:

 

Απολογισμός των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς

 

 

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο