14η Πρόσκληση για συνεδριαση Ο.Ε
August 1, 2016
Πρόσκληση προς τον Δήμαρχο, Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας, Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
August 17, 2016

Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  10-8-2016
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 26847
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Π  Ρ  Ο  Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας τηνΠέμπτη 18-8-2016  και ώρα 10.00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εξέταση της ένστασης της εταιρίας L.N.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΥΣΗ Μ.Ε.Π.Ε. κατά του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια : «Θερινών στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Εορδαίας».
  2. Εξέταση της ένστασης του Κυφωνιδη Χαράλαμπου  κατά της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας για το σχολικό έτος 2016-2017».
  3. Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 42,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
  4. Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ από τον Κ.Α 00.6331.0001 του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου σε οχήματα μικτού βάρους έως 3,5Τ του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2016.
  5. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του  έργου με τίτλο: «Συντήρηση πεζοδρομιών Δήμου Εορδαίας», ορισμός αναδόχου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

Accessibility
Κλείσιμο