Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Συλλόγων, Φορέων και Δημοτών στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Εορδαίας.

Ημερίδα “Το μέλλον της ενέργειας στην Δυτική Μακεδονία”
December 11, 2019
Αποτελέσματα για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 1/2019
December 16, 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Συλλόγων, Φορέων και Δημοτών στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Εορδαίας.

ptolemaios

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Πτολεμαΐδα   12-12-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                 Αριθμ. Πρωτ 26240

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                

………………………………

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Πληροφορίες  :  Κιουρτσίδου  Κων/ντια

Τηλέφωνο       :  246 335 01 11

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εκδήλωση  Ενδιαφέροντος Συμμετοχής Συλλόγων, Φορέων  και Δημοτών στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Εορδαίας.

 

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του νόμου 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρου 78 του ν. 4555/2018, το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας  θα συγκροτήσει τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το επόμενο χρονικό διάστημα έως 31.12.2023, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες

Για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, καλούμε τους εκπροσώπους:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και

Στην εν λόγω επιτροπή προβλέπεται και η συμμετοχή δημοτών που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο Δήμο Εορδαίας

Κατόπιν των ανωτέρων, καλούμε κάθε εκπρόσωπο των προαναφερόμενων φορέων που επιθυμεί να συμμετέχει στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκδηλώσει ενδιαφέρον, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο δημότη  για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο, προκειμένου να οριστεί μετά από κλήρωση, μέλος της Επιτροπής, με δικαίωμα ψήφου.

Δηλώσεις μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ds@ptolemaida.gr  είτε στο Δημοτικό κατάστημα, Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου,

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους εκπροσώπους των φορέων και τους δημότες, ορίζεται η  15  Ιανουαρίου 2020.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην ως άνω αναφερόμενη επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

 

Accessibility
Κλείσιμο