Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους/ιες επιμελητές/τριες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της συγχρηματοδοτούμενης δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς”

Πρόσκληση για την 3η Θεματική διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη μας
March 29, 2022
Ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας.
April 4, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους/ιες επιμελητές/τριες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της συγχρηματοδοτούμενης δράσης “Νταντάδες της γειτονιάς”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

προς υποψήφιους/ιες επιμελητές/τριες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής της συγχρηματοδοτούμενης δράσης

“Νταντάδες της γειτονιάς”

Πρόσκληση ΑΔΑ: ΩΖΚΩ46ΜΤΛΚ-ΡΜΞ

%cf%89%ce%b6%ce%ba%cf%8946%ce%bc%cf%84%ce%bb%ce%ba-%cf%81%ce%bc%ce%be-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b7%cf%84%cf%89%ce%bd-1

Accessibility
Κλείσιμο