Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για ” Έκδοση Καρτών Καυσαερίων Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για “Οδική Βοήθεια Οχημάτων <3,5 tn του Δήμου Εορδαίας"
March 28, 2022
Διακήρυξη φανερής- προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κοινοτικού καταστήματος στην κοινότητα Ολυμπιάδας
March 28, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για ” Έκδοση Καρτών Καυσαερίων Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για

” Έκδοση Καρτών Καυσαερίων Οχημάτων του Δήμου Εορδαίας”

 

 

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

Accessibility
Κλείσιμο