Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “Αποστολή Αλληλογραφίας Μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου”

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” για την Προμήθεια Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας
December 14, 2021
Πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για την ΣΟΧ 2/2021
December 27, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία “Αποστολή Αλληλογραφίας Μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία

“Αποστολή Αλληλογραφίας Μέσω Υπηρεσίας Ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου”

 

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

 

2-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7
Accessibility
Κλείσιμο