Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Υδατοδεξαμενής, Αντλία Υδάτων, Έτοιμου Σκυροδέματος & Οπλισμό , για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος για Επούλωση Φθορών Οδοστρωμάτων του Δήμου Εορδαίας, έτος 2021”
October 12, 2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια ειδών των τμημάτων 3,5,6 και 7 της πράξης με τίτλο: “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας’
October 20, 2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Υδατοδεξαμενής, Αντλία Υδάτων, Έτοιμου Σκυροδέματος & Οπλισμό , για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

“Προμήθεια Υδατοδεξαμενής, Αντλία Υδάτων, Έτοιμου Σκυροδέματος & Οπλισμό , για το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων”

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b75

Accessibility
Κλείσιμο