Πρόσκληση για συμμετοχή τεσσάρων (4) Νέων στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», της Επιτροπής «Ελλάδα 2021.

Ενημέρωση για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας (11-11-2020)_ Ορθή επανάληψη
November 9, 2020
Απολυμάνσεις σε κοινόχρηστους χώρους των Κοινοτήτων και πλύσεις κάδων από το Δήμο Εορδαίας.
November 13, 2020

Πρόσκληση για συμμετοχή τεσσάρων (4) Νέων στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», της Επιτροπής «Ελλάδα 2021.

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα, 13-11-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πρόσκληση για συμμετοχή τεσσάρων (4) Νέων στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», της Επιτροπής «Ελλάδα 2021.

 

Ο Δήμος Εορδαίας προσκαλεί νέους της περιοχής ηλικίας 18-21 ετών, να δηλώσουν συμμετοχή στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», την οποία προετοιμάζει η Επιτροπή «Ελλάδα 2021». Διακόσιοι νέες και νέοι, θα περιηγηθούν στην Ευρώπη επί 15 ημέρες κατά τη διάρκεια του 2021, ακολουθώντας διαδρομές που είναι ταυτισμένες με την Επανάσταση του 1821. Οι νέοι που θα επιλεγούν από την Επιτροπή, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» της σημερινής Ελλάδας, θα επισκεφθούν ιστορικής σημασίας τόπους, όπου έζησαν και έδρασαν σπουδαίες προσωπικότητες, θα πάρουν μέρος σε τοπικές εκδηλώσεις, θα συναντήσουν τοπικούς φορείς, θα γνωρίσουν καλές πρακτικές οικολογίας, ενώ συγχρόνως θα έχουν την ευκαιρία να προβάλουν τον τόπο τους στις κοινωνίες με τις οποίες μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί.

 

Από τον δήμο μας θα επιλεγούν δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Οι βασικές προϋποθέσεις για τους τέσσερις  (4) νέους που θα εκπροσωπήσουν το Δήμο μας είναι:

– Να είναι γεννημένοι από 1/1/2001 μέχρι 31/12/2002.

– Να έχουν απολυτήριο λυκείου.

– Να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1). Θα συνεκτιμηθεί η πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Δήμου Εορδαίας θα ενημερώσει τους νέους που επιλέχθηκαν να αποστείλουν την ηλεκτρονική Αίτηση Υποψηφίου στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και θα μεριμνήσει για τη διασταύρωση των στοιχείων και την ένταξη τους στον κατάλογο προταθέντων. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» θα επιλέξει μέσω συνέντευξης τους 200 νέους και νέες, οι οποίοι θα υπογράψουν συμφωνητικό, στο οποίο θα περιγράφονται οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών και οι όροι ασφάλισης των νέων και των συνοδών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέχρι 25 Νοεμβρίου 2020, στο e-mail της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων κ. Μαρίας Αντωνιάδου mantoniadou@ptolemaida.gr και να ενημερωθούν στο τηλ. 697 367 97 57.

 

Accessibility
Κλείσιμο