Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων Μελετητών Δ.Ε – Εργοληπτών Δ.Ε. έτους 2020

Αναστολή λειτουργίας του 2ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας στις 10/1/2020
January 9, 2020
Συλληπητήριο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας για τον εκπλιπόντα πρώην δημοτικό σύμβουλο Φώτη Κρυτσάνη
January 14, 2020

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων Μελετητών Δ.Ε – Εργοληπτών Δ.Ε. έτους 2020

ptolemaios

Ο Δήμος Εορδαίας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων Εργοληπτών Δ.Ε.  ανά κατηγορία έργου και Μελετητών Δ.Ε. ανά κατηγορία μελέτης , για τη συμμετοχή στις δημόσιες κληρώσεις των παρ. 5 και 6 , άρθρου 118, του Ν. 4412/2016 έτους 2020,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική Αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση στο Δήμο, εώς την Δευτέρα 10 Φεβρουρίου 2020.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου, το οποίο να είναι σε ισχύ και θα κατατεθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας , 1ο χλμ. Πτολ/δας – Ασβ/τρας, τκ 50200 Πτολεμαϊδα, αυτοπροσώπως ή με courier.

Πληροφορίες 246 302 70 66

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε.

Πρόσκληση υπ αριθμ. 517/13-01-2020

Υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Δ.Ε.

Πρόσκληση υπ αριθμ. 516/13-01-2020

Υπόδειγμα Αίτησης – Υπεύθυνης

Accessibility
Κλείσιμο