Πρόσκληση για Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστου
August 31, 2016
Σύγκληση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας
September 2, 2016

Πρόσκληση για Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 2/9/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 213/2-9-2016

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7/9/2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου καθαριστριών

2) Αίτημα της Μπισούκη Θεοδώρας για μείωση μισθώματος κυλικείου

3) Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης του Κυλικείου του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαϊδας.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο