Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας – Οι ειδικότητες στον Δήμο Εορδαίας

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.
February 27, 2022
Κανονικά η λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.
February 28, 2022

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας – Οι ειδικότητες στον Δήμο Εορδαίας

 

ptolemaios

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Ποιες είναι οι ειδικότητες στο Δήμο Εορδαίας

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», οκτάμηνης διάρκειας.

Η δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης έγινε από τον ΟΑΕΔ και αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr). Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. Παράλληλα το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την διαδικασία ένταξής τους στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και στην παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους Δήμους και τις Περιφέρειες, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Το πρόγραμμα έχει δύο σκέλη:

α) την απασχόληση των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργων για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ κλπ.

β) την παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε 11 στοχευμένες θεματικές ενότητες, που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, συνιστώντας μια ολοκληρωμένη ενεργητική πολιτική απασχόλησης, η οποία θα βοηθήσει στην εργασιακή ένταξη των ανέργων.

Σύνδεσμος δημόσιας ανακοίνωσης ΟΑΕΔ:

https://www.oaed.gr/ksekinoun-oi-aitiseis-ghia-tis-25000-theseis-toy-neoy-proghrammatos-koinofelous-erghasias

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μόνο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr 

(https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).

 

Οι θέσεις που έχουν προβλεφθεί στο Δήμο Εορδαίας είναι οι παρακάτω:

Εκπαιδευτικό ΕπίπεδοΕιδικότηταΘέσεις
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                 5
ΥΕΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ               19
ΥΕΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ                 2
ΥΕΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ               20
ΔΕΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ                 1
ΔΕΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                 2
ΔΕΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ                 1
ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                 2
ΔΕΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ                 2
ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ                 2
ΔΕΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ                 2
ΤΕΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ                 1
ΤΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                 2
ΤΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                 2
ΠΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                 3
ΠΕΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ                 1
ΠΕΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ                 1
ΠΕΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                 1
ΠΕΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                 3
ΠΕΨΥΧΟΛΟΓΩΝ           1
ΠΕ/ΤΕΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ3
Accessibility
Κλείσιμο