ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2016 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Αριθμός Θέσεων : 2)
December 6, 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2016
December 12, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 9/12/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 287

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκλιση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15/12/2016 και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης.

1)Αποδοχή ποσού 3.215,72 € από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης για δαπάνη ξενόγλωσσων βιβλίων.

2)Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την πληρωμή των καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου (Α΄δόση σχολικού έτους 2016-2017).

3) Εξουσιοδότηση στον Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα για συναλλαγές με την COSMOTE.

4) Αίτηση παραίτησης της εκμισθώτριας του Κυλικείου του 1ου Δημ.Σχολείου Πτολεμαϊδας Μακρίδου Πελαγίας και προκήρυξη νέου διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

 

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο