ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-5-2019
April 25, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-6-2019
June 7, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 29-5-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 10732

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

                                                          Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 3-6-2019 και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών  &  β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας και τα Ν.Π. για τα ετης 2019-2020», ορισμός προσωρινού αναδόχου.
  2. Έγκριση ή μη του πρακτικού έλεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη για την κατακύρωση της προμήθειας « Οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Εορδαίας» ομάδες Α,Β & Ε ορισμός αναδόχου.
  3.  Ακύρωση της 23/2019 ΑΟΕ, κατ’ εφαρμογή της 497/2019 απόφασης της Αρχής  Εξέτασης Προδικαστικών Προσφύγων.
  4. Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού (ελεγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβουνου Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 71.260,93 ευρώ (ΕΑΠ-ΣΑΤΑ), αρ.μελέτης 21/2018. Ορισμός  αναδόχου.
  5. Αίτημα για νομική υποστήριξη αιρετών ΟΤΑ, λήψη σχετικής απόφασης.
  6. Εξέταση αιτήματος αποκατάστασης ζημιάς σε όχημα, λήψη σχετικής απόφασης.
  7. Τροποποίηση εν μέρει της 39/2019 ΑΟΕ

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Accessibility
Κλείσιμο