ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
April 19, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-6-2019
May 30, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 2-5-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 24-4-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 8537

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

 

 

                                                          Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας

 

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Πέμπτη 2-5-2019 και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης σχετικής με την διοργάνωση της «21ης Ανθοκομικής Έκθεσης στον Δήμο Εορδαίας».
  2. Εκτέλεση προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.
  3. Ανάκληση εν μέρει της υπ΄αρίθμ 18/2019 Α.Ο.Ε στο σκέλος 3, για την προμήθεια «Οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 317.337,08 ευρώ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ), αρ μελ 11/2018 και λήψη απόφασης σχετικής με την επανάληψη του διαγωνισμού για τις Ομάδες Γ και Δ μετά από επικαιροποίηση της μελέτης και των όρων διακήρυξης.
  4. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την: « Προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων του Δήμου Εορδαίας» προϋπολογισμού 48.174,00 ευρώ – Κατακύρωση της προμήθειας.
  5. Έγκριση πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Σίτιση των μαθητών μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας, για το σχολικό έτος 2019-2020» προϋπολογισμού 128.340,00 ευρώ με το ΦΠΑ, ορισμός προσωρινού αναδόχου.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο