ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-1-2019
January 23, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-2-2019
February 4, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4-2-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 28-1-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 1875

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

                                                                        Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 4-2-2019 και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 2007/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
  2. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», 382.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), ΕΑΠ & ΣΑΤΑ., αρ.μελέτης 17/2018., συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
  3. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ», 240.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.), Πρόγραμμα ‘’ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020’’ με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., αρ.μελέτης 29/2017, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
  4. Λήψη απόφασης σχετικής με την έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: « Σίτιση των μαθητών μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας, για το σχολικό έτος 2019-2020» .

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Accessibility
Κλείσιμο