ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-7-2018
July 13, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-8-2018
July 30, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΑ 16-7-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  11-7-2018

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 15046

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 16-7-2018  και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 982,90 ευρώ από τον ΚΑ 10.6012.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2018 για την αντιμετώπιση της δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Εορδαιας.
  2. Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής ηλεκτρονικής (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ.Κομνηνων Δ.Ε.Βερμιου Δήμου Εορδαίας », αρ μελ6/2014 , προϋπολογισμού 89.000,00 ευρώ.
  3. Έγκριση ή μη των πρακτικών της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης ισόγειου καταστήματος 70,30 τ.μ που βρίσκεται στην Τ.Κ. Σπηλιάς Δήμου Εορδαίας.
  4. Έγκριση ή μη των πρακτικών της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των 8 & 9 καταστημάτων του Εμπορικού Πολυκεντρου Πτολεμαιδας Δήμου Εορδαίας.
  5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης ,κατά την τέλεση των πανηγυρεων έτους 2018

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Accessibility
Κλείσιμο