ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 30-5-2017
May 29, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 29-6-2017
June 27, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-06-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                       Πτολεμαΐδα 1-6-2017

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                       Αριθμ. πρωτ. 18737

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

                                                          Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 09-06-2017 και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την ένσταση της εταιρίας Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ  κατά της υπ’αριθμ 75/2017 ΑΟΕ  σχετικής με την έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής  διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το  έργο: « Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας ( κτίριο ΙΕΚ)» προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ, αριθμ μελ 14/2016 από πιστώσεις ΣΑΕΠ541.
  2. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής – προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του υπ’αριθμ 5 τεμ Τ.Κ.Ερμακιας , εκτασης 6.000 τ.μ., για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας πρόχειρου σταυλικού καταλύματος ζώων.
  3. Λήψη απόφασης σχετικής με το υπ΄αρίθμ 18654/1-6-2017 αίτημα του αναδόχου του έργου : «Ασφαλτόστρωση κεντρικού διαδρόμου κοιμητηρίων Τ.Κ.Περδίκκα», για παράταση εκτέλεσης εργασιών.
  4. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: Κατασκευή στεγάστρου στο Μουσείο Πτολεμαΐδας» , προϋπολογισμού 26.800,00 ευρώ. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο