ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-06-2017
June 7, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-7-2017
July 6, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 29-6-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πτολεμαΐδα :  23  -6-2017

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ. :    21882

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 24633 50111

 

                                                                         ΠΡΟΣ

                        Το Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας   Πτολεμαΐδας

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την   29 Ιουνίου     2017  ημέρα   Πέμπτη   και ώρα 7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και της ΔΕΥΑ Εορδαίας για την πράξη εργασιών για την αντιμετώπιση λειψυδρίας.

Εισηγητής : Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων .

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με την χωροθέτηση Κοιμητηρίων Μαυροπηγής , οριοθέτηση ρεμάτων στην νέα Μαυροπηγή & Αναργύρων και  Οριοθέτηση έκτασης αποτύπωσης νέου οικισμού Αναργύρων στην περιοχή ΚΟΥΡΙ .

Εισηγητής : Η Δ/ντρια Π.Υ. Φωτεινή Αγγελίδου

 1. Διαγραφή προστίμων  από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου μας.

Εισηγητής : Η Δ/ντρια Π.Υ. Φωτεινή Αγγελίδου

 1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαίδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστεριδης Ιωάννης.

 1. Λύση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το 8ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Αίτημα του συνδέσμου Ύδρευσης Ολυμπιαδος Γαλάτειας Αναργύρων σχετικά με την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής Προμηθειών Υπηρεσιών.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου ΦΟΠ Τ.Κ Γαλάτειας,   σύνδεση χαμηλής τάσης περιορισμένης διάρκειας στον Οικισμό Καρδιάς και Περδίκκα- Ένταξη  και κατάργηση στον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου παροχών Ρεύματος ΦΟΠ

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Έγκριση αποφάσεων σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης

Εισηγητής Ο Πρόεδρος του ΝΠ Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Τέλεση εμποροπανήγυρης Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Τ.Κ. Αρδασσας & Αγίου Ιωάννη Πτολεμαιδας  και εμποροπανήγυρη Πτολεμαίδας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιωργος Χαιτίδης

 1. Καθορισμός εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής..

 1. Αίτημα της ΔΕΤΗΠ για παραχώρηση έκτασης στο χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ για αποθήκευση προμονωμένων αγωγών της ΔΕΤΗΠ.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής

 1. Ανάθεση συμβολαιογραφικής πράξης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβολαίων.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής

 1. Αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίηση του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής

`

O  Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο