ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-9-2017
September 6, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-9-2017
September 25, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11-09-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Πτολεμαΐδα :  5-9- 2017

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ. : 30964

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

 

                                                                         ΠΡΟΣ

Το Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας   Πτολεμαΐδας

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων  του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                          

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  11 Σεπτεμβρίου  2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Απ’ ευθείας ανάθεση εκμίσθωσης χώρου Εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ της ετήσιας εμποροπανήγυρης Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση καμπινών του ΟΤΕ στην Πόλη της Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Η Δ/ντρια Π.Υ Αγγελίδου Φωτεινή

 1. Παραχώρηση κατά χρήση έκταση στην ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

Εισηγητής : Η  Δ/ντρια Π.Υ Αγγελίδου Φωτεινή

 1. Ανταλλαγή τμήματος Δημοτικής έκτασης με ιδιωτική ιδιοκτησία

Εισηγητής : Η  Δ/ντρια Π.Υ Αγγελίδου Φωτεινή

 1. Παροχή σύμφωνης γνώμης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας στο Αναψυκτήριο του Καστανόδασους.

Εισηγητής : Η   Δ/ντρια  Π.Υ Αγγελίδου Φωτεινή

 1. Αποδοχή οχήματος από τις αποθήκες Τελωνείου Πτολεμαίδας.

Εισηγητής : Η    Δ/ντρια   Π.Υ Αγγελίδου Φωτεινή

 1. Έγκριση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής :   Ιτσκου Κατερίνα Γραφ. Προγραμματισμού

 1. Υποβολή πρότασης Κατασκευή Νηπιαγωγείου στην ΤΚ Πύργων.

Εισηγητής : Ιτσκου Κατερίνα Γραφ. Προγραμματισμού

 1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για το έργο Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης.

 1. Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

 1. Παραλαβή μελετών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

 1. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργου .

 Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

 1. Εγκατάσταση δύο τηλεφωνικών γραμμών στο κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Διαγραφή ποσών από τον Βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Συμβάσεις μισθώσεων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Έγκριση απόδοσης πάγιας προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Εξουσιοδότηση αντιδημάρχου για την υπογραφή συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ – Εξαγωγή παροχών Ηλεκτροδότησης από τον Πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου και ένταξη τους στην ΔΕΤΗΠ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 3ο% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση προμηθειών ( γάλα και είδη καθαριότητας για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ )

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Αποδοχή παραίτησης μέλους από επιτροπές του Δήμου – Ορισμός νέου.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Χορήγηση – μεταβίβαση άδειών παραγωγών  πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης

 1. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Χαιτίδης

 1. Καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2018.

Εισηγητές οι αντιδήμαρχοι : Παπάς Ευθύμιος και Σερσέμης Κων/νος

 1. Έγκριση αποφάσεων ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής :  Η Πρόεδρος του ΝΠ Μαρία Κύρκα.

 1. Έγκριση αποφάσεων Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Σχ. Επιτρ Αριστερίδης Ιωάννης

 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο