ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-05-2017
May 9, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-05-2017
May 24, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-5-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαΐδα : 23 -5-2017

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ. :    17308

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

                                                                                       ΠΡΟΣ

                                                                                           Το Δήμαρχο

                                                                                                     Τακτικά Μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου

                                                                                                          Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

                                                                                                        Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 29  Μαΐου     2017  ημέρα   Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Αποδοχή ποσών – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & Πρ/σμού οικ. Έτους 2017 – Τρόπος εκτέλεσης έργων

          Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Αποδοχή και κατανομή ΣΑΤΑ πολιτικής προστασίας.

          Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Παραλαβή μελετών.

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων & εργασιών

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων.

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Έγκριση παρατάσεων εκτέλεσης διαφόρων έργων & μελετών.

           Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης Βλαβών στο έργο Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεων

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Πολυχρονίδης Δημήτριος.

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΕΔΕ

           Εισηγητής : Ο  ΔΣ Σπενδαμίδης Γιώργος

 1. Έγκριση αποφάσεων Δ.Ε.Π.

           Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ  Ιορδανίδης Φώτιιος

 1. Έγκριση χορήγησης άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων.

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γιώργος.

 1. Έγκριση Αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ

          Εισηγητής Ο Δήμαρχος Ζαμανίδης Σάββας

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφοριακής μελέτης.

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γιώργος.

 1. Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος με την ΔΕΔΔΗΕ  ΔΕΗ ΑΕ .

          Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

          Εισηγητής Ο Πρόεδρος Δημ. Συμβ. Παπαοικονόμου Παντελής

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο