ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/3/2017
March 29, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-5-2017
April 28, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαΐδα :25 -4-2017

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ. :   12724

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

 

                                                                         ΠΡΟΣ

Το Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  2  Μαΐου     2017  ημέρα   Τρίτη και ώρα 7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1. Ανασυγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Ανασυγκρότηση Δημοτικής επιτροπής Παιδείας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Ανασυγκρότηση Επιτροπής διαβούλευσης.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Καθαρισμός κτιρίων Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Βερμίου – Μουρικίου.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Ανακατανομή χρηματοδότησης Δήμου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Ανακατανομή ΣΑΤΑ Πυροπροστασίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Αποδοχή ποσού 749.491,86 € από το ΕΑΠ για μελέτες Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Εγκριση απολογιστικών Α τριμήνου του πρ/σμού οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Τροποποίηση πρ/σμού

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Παραλαβή μελετών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση παρατάσεων περαίωσης διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Αποδοχή ένταξης πράξης – τροποποίηση πρ/σμου – Τεχνικού προγράμματος και τρόπο εκτέλεσης για το έργο Κατασκευή 12/θέσιου Σχολείου στην Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης.

 1. Έγκριση υποβολής  πρότασης του Δήμου Εορδαίας  στην πρόσκληση 40 με τίτλο ” Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών” Τίτλος θέματος : “Κατασκευή Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας”

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση υποβολής  πρότασης του Δήμου Εορδαίας  στην πρόσκληση 41 με τίτλο: ” Δράσεις πρόληψης,αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων”  Αντιπλημμυρικά έργα ΔΕ  Πτολεμαΐδας ” Αντιπλημμυρικά έργα ΤΚ Περδίκκα”

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων ‘έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ  για την χρησιμοποίησή του ως Πεδίο Ασκήσεων  στα πλαίσια  της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς

Εισηγητής :  Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων

Εισηγητής :  Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Εγκριση διοργάνωσης Ανθοκομικής έκθεσης στην Πτολεμαιδα.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Σερσέμης Κων/νος

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονίδης Δημήτριος

 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο