ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-2-2017
January 31, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-2-2017
February 20, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THN ΔΕΥΤΕΡΑ 13/2/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Πτολεμαΐδα : 8-2 -2017
ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                   Αριθμ. Πρωτ. : 3346
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
……………………………….
Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111

  ΠΡΟΣ

             1. Το Δήμαρχο
2. Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαϊδας
4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 13 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6: 30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Αίτημα περί σύμφωνης γνώμης του Δήμου αναφορικά με αναδασμό στο αγρόκτημα Πτολεμαΐδας.
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

2. Έγκριση της υπ’αριθ. 10/2017 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ. Σχετικά με την τιμολόγηση τηλεθέρμανσης 3ου Λογαριασμού.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΤΗΠ Γεώργιος Κάλφας.

3. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017
Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

4. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Κάιδης.

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

6. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κών/νος Πολυχρονίδης.

7. Τρόπος εκτέλεσης έργων.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

8. Αποδοχή ένταξης έργων στο ΕΑΠ Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας 2012-2016.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

9. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ τριμήνου 2016
Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την πράξη « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας.
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Κάιδης.

11. Εκμίσθωση καταστημάτων ΟΕΚ Πενταβρύσου Ι.
Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

12. Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.
Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικών αδειών
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

13. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γιώργος Θεοδοσιάδης

14. Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ
Εισηγητής Ο Πρόεδρος του ΝΠ Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

15. Παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων στην ΔΕΥΑΕ
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΔΕΥΑΕ Φώτης Ιορδανίδης

16. Κατανομή ποσού σε σχολικές επιτροπές.
Εισηγητής Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ . Ανέστης Καραφουλίδης

17. Κοπή Δένδρων
Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσοκτουρίδης

18. Επικαιροποίηση – ανασυγκρότηση της 366-2014 ΑΔΣ σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής παιδείας.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Γεώργιος Θεοδοσιάδης

Accessibility
Κλείσιμο