ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-6-2019
May 30, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-6-2019
June 19, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Πτολεμαΐδα :  6-6-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ. :  11272

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

                                                                         ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 12 Ιουνίου   2019 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα   7 μ. μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

 

 1. Αποδοχή ποσού από το ΠΔΕ για το έργο Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Οικισμού Κομάνου.

Εισηγητής : Γραφ. Πρ/σμού  Κουρουμπλής Νικόλαος

 1. Τροπ/ση πρ/σμοού 6ου υποέργου της πράξης ένταξης με τίτλο Ανακατασκευή Διοικητηρίου πρώην ΑΕΒΑΛ σύμφωνα με βιοκλιματικά κριτήρια σχεδιασμού .

Εισηγητής : Γραφ. Πρ/σμού Κουρουμπλής Νικόλαος

 1. Παραλαβή επικαιροποιημένων μελετών και υποβολή πρότασης έργου με τίτλο Μελέτη συνδετήριας οδού ΑΕΒΑΛ και κόμβου ΑΕΒΑΛ στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτ. Μακεδονίας εντός περιοχών ΕΣΒΑΑ του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Γραφ. Πρ/σμού Κουρουμπλής Νικόλαος

 1. Έγκριση παρατάσεων του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης Πράξη εφαρμογής στην περιοχή Καρδιάς..

Εισηγητής : Η Δ/ντρια Δ/νσης Περιβ. Υπηρ. Αγγελίδου Φωτεινή

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Πολυχρονίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Τσακιριδης Γεώργιος

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Τσακιριδης Γεώργιος

 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Τσακιριδης Γεώργιος

 1. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Τσακιριδης Γεώργιος

 1. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του πρ/σμού Α Τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Παραλαβή μελετών.

Ο Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτης.

 1. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Μείωση μισθωμάτων περιπτέρων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο του Δήμου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Αποδοχή ποσού από το ΥΠ.ΕΣ για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Κοπή δένδρων στην Τ.Κ Ολυμπιάδας.

Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Τέλεση εμποροπανήγυρης Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρως Τ.Κ. Αρδασσας ,  Αγίου Ιωάννη Πτολεμαΐδας  και εμποροπανήγυρης  Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση αποφάσεων Τ.Κ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Σερσέμης Κων/νος

 1. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών υπαίθριου Εμπορίου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Χαιτίδης.

 

 

 O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο