ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-2-2019
February 4, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-3-2019
February 26, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Πτολεμαΐδα :   14-2-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                         Αριθμ. Πρωτ. : 3474

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

 

                                                                                                                              ΠΡΟΣ

Τον Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας.

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 20 Φεβρουαρίου  2019 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα   6 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

 1. Έγκριση ετήσιου απολογισμού 2018, Έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσεων 2019 & Έγκριση πρ/σμού οικ. Έτους 2019  της ΔΙΑΔΥΜΑ

Εισηγητής Εκπρόσωπος της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών ΚΕΔΕ – Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. Υπουργικής απόφασης αριθμ 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών κ. Γ Χουλιαράκη.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ.

      Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Φώτης Ιορδανίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τ.Υ. Δήμου Εορδαίας  κ. Τσακιρίδη Γ

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων.

      Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τ.Υ. Δήμου Εορδαίας κ. Τσακιρίδη Γ

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων

Εισηγητής :  Ο ΔΣ και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κατσίδης Ευστάθιος.

 1. Αναδοχή χρεών  των   υπό εκκαθάριση Δημοτικών επιχειρήσεων ΚΕΚ &  ΔΕΑΠ  προς Δ.Ο.Υ που αφορούν οφειλές ετών  2015, 2016 και 2017

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης αιτήσεων για επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση πρακτικής Άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ Πτολεμαΐδας στο Δήμο Εορδαίας .

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ Παντελής Παπαοικονόμου

 1. Έγκριση απόφασης ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την «Υποχρεωτική Αναμόρφωση Π/Υ οικονομικού έτους 2019»

     Εισηγητής Η ΔΣ και Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ  Κύρκα Μαρία

 1. Έγκριση αποφάσεων ΤΚ

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων Σχολικών Επιτροπών Α-θμιας εκπαίδευσης

Εισηγητής Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής  Αριστερίδης Ι.

 1. Έγκριση πρακτικού επιτροπής κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου    Πτολεμαΐδας

      Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Χαιτίδης

O Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

`

 Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο