ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΤΗ 25-9-2018
September 20, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
October 12, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-9-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα :  21  -9-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ. : 19870

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

                                                                                                                                                                     ΠΡΟΣ

Τον Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Πτολεμαΐδας

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

           

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την   27 Σεπτεμβρίου  2018  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  7 μ. μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης  :

 1. Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Συγκρότηση επιτροπών .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιορδανίδης Φώτιος

 1. Ανάθεση σύνταξης αιτιολογικής έκθεσης σε εξειδικευμένο Δικηγορικό γραφείο προς νομοθετική επίλυση οικονομικής διαφοράς δημιουργηθείσας από  την απαλλοτρίωση της Μαυροπηγής.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2019.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονίδης Δημήτριος & Σερσέμης Κων/νος.

 1. Μίσθωση & εκμίσθωση ακινήτων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ  Ιορδανίδης Φώτιος.

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Μείωση μισθωμάτων Περιπτέρων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής    υπηρεσιών

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Ανασυγκρότηση ΔΣ σχολικής επιτροπής Πρωτ/βάθμιας εκπαίδευσης και Δημοτικής επιτροπής παιδείας.

Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Έγκριση αποφάσεων Σχολικών επιτροπών.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

               Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο