ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
May 15, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-6-2018
June 13, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5-6-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα :  30-5-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                           Αριθμ. Πρωτ. : 11935

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

                                                                           ΠΡΟΣ

Τoν Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

           

      Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  5 Ιουνίου 2018  ημέρα  Τρίτη    και ώρα  7 μ. μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης τα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης  :΄

 1. Ενημέρωση Δ.Σ για τις τελευταίες εξελίξεις στην ΔΕΗ.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Κατάρτιση πινάκων του μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Τσίπρας Δημήτρης.

 1. Αποδοχή ποσού από το ΥΠΕΣ για εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμών.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Τσίπρας Δημήτρης.

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018΄

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών Τσίπρας Δημήτρης.

 1. Υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα CLID LEADER

Εισηγητής : Υπ. Γραφείου προγραμματισμού Κουρουμπλής Νίκος.

 1. Αποδοχή ποσού –τροποποίηση προυπολογισμού – τεχνικού προγράμματος & τρόπος εκτέλεσης έργου.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Τσακιρίδης.

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Τσακιρίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων & φυσικού εδάφους.

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Τσακιρίδης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Τσακιρίδης.

 1. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Επιστροφή ανταποδοτικών τελών από 1-1-2017 έως 31-12-2017

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση δαπάνης για επέκταση Δικτύου ΦΟΠ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Εκμίσθωση ακινήτου ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ & καταστημάτων εμπορικού Πολύκεντρου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων  παραλαβής    υπηρεσιών

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 1. Έγκριση έκδοσης αδειών διενέργειας ψυχαγωγικών – τεχνικών παιγνίων.

      Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

 1. Έγκριση αποφάσεων ΚΕΔΕ

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΚΕΔΕ Ειστάθιος Κατσίδης.

 1. Εγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ

 Εισηγητής : Η Πρόεδρος ΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ κ. Μαρία Κύρκα.

 1.  Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές.

  Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Ιορδανίδης Φώτης.

 1.   Ορισμός εκπροσώπων εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΤΗΠ

Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής.

 1. Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών  Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις

      Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής.

 1. Αιτήματα σπουδαστών για πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ.

Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής.

 

 

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο