ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-1-2018
January 24, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-02-2018
February 13, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-1-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα : 24-1-2018

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. :      2076

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

 

                                                                                                                                                   ΠΡΟΣ

Το Δήμαρχo

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                          

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  29  Ιανουαρίου    2018  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Παραχώρηση μελετών αποχετευτικών δικτύων στην ΔΕΥΑΕ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων αποχετευτικών έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Εκποίηση ξύλινων δοκών στηριγμάτων σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Παράταση συμβατικού χρόνου του χρηματοδοτικού προγράμματος « Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Υποχρεωτική τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2018.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Έγκριση απολογισμού Δ τριμήνου του πρ/σμού οικ. Έτους 2017

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 1. Τρόπος εκτέλεσης διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων .

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Καραφουλίδης Ανέστης

 1. Έγκριση δαπανών μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ΔΣ.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής

 1. Έγκριση δαπάνης προς την ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση νέας παροχής με το Δίκτυο .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Ψήφιση πιστώσεων από τον πρ/σμό οικ. Έτους 2018.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση προμήθειας για τη Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Διαγραφή προστίμων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση αποφάσεων επιτροπής ποιότητας ζωής.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

 1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος υπηρεσιών διαδικτύου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

 1. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Χαιτίδης Γεώργιος

 1. Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ΔΣ Παπαοικονόμου Παντελής.

 1. Έγκριση αποφάσεων Σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος  της Σχολικής επιτροπής Αριστερίδης Ιωάννης

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο