ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-11-2017
November 24, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
December 15, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Πτολεμαΐδα :  14-12-2017

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                        Αριθμ. Πρωτ. : 45777

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

                                                                                                                                                         ΠΡΟΣ

Το Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                          

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 20 Δεκεμβρίου    2017  ημέρα Τετάρτη   και ώρα 7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση πολεοδομικών Μελετών των νέων οικισμών Αναργύρων και Μαυροπηγής .

Εισηγητής : H Δ/ντρια Π.Υ Φωτεινή Αγγελίδου.

 1. Υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ του έργου « Μελέτη σύνδεσης Τηλεθέρμανσης με την 5η Μονάδα ».

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου –Αποδοχή ποσού – Τροποποίηση πρ/σμού έγκριση προμήθεια & τοποθέτηση πτυσσόμενου χωρίσματος στο 12ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας

     Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής έργων & Υπηρεσιών.

Εισηγητής  : Ο Αντιδήμαρχος Α Καραφουλίδης και Αριστερίδης Ι.

 1. Λήψη απόφασης για έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής .

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Αποδοχή παραιτήσεων μελών ΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ.

 Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Αίτημα της ΚΕΔΕ για παραχώρηση εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της ΚΕΔΕ.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Έργων και προμηθειών Υπηρεσιών & Εργασιών για το έτος 2018.

     Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Α Καραφουλίδης & Αριστερίδης Ιωάννης.

 1. Έγκριση απόφασης ΔΕΠ σχετικά με την Δ κατανομή στις σχολικές επιτροπές.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΠ Ιορδανίδης Φώτης

 1. Έγκριση απόφασης Α/θμίας σχολικής επιτροπής

Εισηγητής : ο Πρόεδρος της Σχολ. Επιτροπής Α/θμίας Εκπαίδευσης Αριστερίδης Ιωάννης

 1. Έγκριση απόφασης ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την κατάρτιση του π/σμού του Ν.Π. έτους 2018

Εισηγητής : Η Πρόεδρος Δ.Σ του ΚΟΙΠΠΑΠ Κύρκα Μαρία

 1. Έγκριση αποφάσεων Δ/κού Συμβουλίου ΚΕΔΕ.

       Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ της ΚΕΔΕ Κατσίδης Ευστάθιος

 1. Μεταβίβαση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Χαιτίδης.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο