ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-9-2017
September 25, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-10-2017
October 5, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-9-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Πτολεμαΐδα :  22-9-2017

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                    Αριθμ. Πρωτ. :     33702

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

……………………………….

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.

Τηλέφωνο : 246 335 01 11

 

                                                                         ΠΡΟΣ

Το Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού  Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Πτολεμαΐδα

Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                          

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  28 Σεπτεμβρίου  2017  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017.

Εισηγητής : Πατσίκας Κων/νος  Υπ. Γραφείο προσωπικού

  1. Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

  1. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Καραφουλίδης

  1. Έγκριση απόφασης ΔΕΤΗΠ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

  1. Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές.

Εισηγητής : Ο πρόεδρος της Δημ επιτροπής Παιδείας Φ Ιορδανίδης

  1. Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Αριστερίδης.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαοικονόμου Παντελής

Accessibility
Κλείσιμο