ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10-11-2016
November 7, 2016
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 18-11-2016
November 11, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Πτολεμαΐδα 08-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 Αριθ.Πρωτ: 39783

ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Προς:

Τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης

του Δήμου Εορδαίας

 

   Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  του Δήμου Εορδαίας η οποία  θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 7:30 μ.μ. στην Πτολεμαΐδα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010   για συζήτηση και διαμόρφωση προτάσεων γνωμοδοτικού χαρακτήρα σχετικά με το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης :

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο ΘΕΜΑ  «Συζήτηση και γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 του Δήμου Εορδαίας »

  

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 Ο  Δήμαρχος Εορδαίας

 

 Ζαμανίδης Σάββας

Accessibility
Κλείσιμο