ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-05-2017
May 24, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-06-2017
June 7, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 30-5-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 29-5-2017

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 18277

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                        

    ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη

της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας  την 30-5-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά :

  1. Έγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου:<< Αντικατάσταση ειδών υγιεινής με είδη υγιεινής ΑΜΕΑ σε δύο WC του κολυμβητηρίου Πτολεμαϊδας>>, αρ. μελέτης 7/2017 προϋπολογισμού 6.049,35 ευρώ με το Φ.Π.Α, ορισμός αναδόχου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της διοργάνωσης της Διεθνούς Κολυμβητικής συνάντησης ΑμεΑ, που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών ΑμεΑ, με την αιγίδα της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και με την στήριξη του Δήμου Εορδαίας, στις 3-4 Ιουνίου 2017.

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

Accessibility
Κλείσιμο