ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2021 (ΓΕΝ.2000) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΟΣΕΦΥΓΕ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
November 30, 2017
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ: “ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ”
December 5, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2021 (ΓΕΝ.2000) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Πτολεμαΐδα 29/11/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                 Αρ. πρωτ: 42485
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2021 (γεν. 2000), για κατάθεση Δελτίου Απογραφής.

Όλοι οι άρρενες γεννηθέντες το έτος 2000 είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν Δελτίο Απογραφής στο Στρατολογικό Γραφείο Κοζάνης ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, από την Τρίτη 02 Ιανουαρίου 2018 μέχρι την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018.
Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξάρτητα με την δημοτική ενότητα εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων.
Κατά την προσέλευση τους, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών
• φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότητας, ή ελληνικού διαβατηρίου
• Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
• Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr
η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων (ΑΔΤ- ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) είναι υποχρεωτική
• Πρόσθετα, είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν τη διεύθυνση του ηλεκτρικού τους ταχυδρομείου (e-mail), για την καλύτερη και άμεση ενημέρωση, επί των στρατολογικών τους θεμάτων.
• Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας, συνυποβάλουν και Ιατρικές Γνωματεύσεις ή Βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση, μαζί με φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητες ή Ελληνικού Διαβατηρίο, απαραιτήτως.
Όσοι παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις, υπέχουν τις παρακάτω πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις:
1. Ενός (1) μηνός, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του δελτίου απογραφής.
2. Δύο (2) μηνών, σε περίπτωση μη υποβολής δελτίου απογραφής
3. Τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση αναγραφής στο δελτίο απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών
• Όσοι διαμένουν στο εξωτερικό, παρακαλούμε για την ενημέρωση τους για την παραπάνω υποχρέωση, ( μέσω πιθανώς του πλησιέστερου συγγενή τους στην Ελλάδα), προκειμένου να απευθύνονται στις κατά τόπου αρμόδιες προξενικές αρχές.
• Όσοι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώα αρρένων (αδήλωτοι), βρίσκονται σε διαδικασία εγγραφής τους σε οποιοδήποτε Δήμο της χώρας, οφείλουν προκειμένου να θεωρηθούν εμπρόθεσμος καταθέσαντες ΔΑ, να υποβάλλουν μέχρι την καθοριζόμενη προθεσμία (2 Απριλίου 2018) βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Ακολούθως και με την εγγραφή τους σε αυτά, υποχρεούνται να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης εγγραφής.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις να απευθύνεστε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στο Στρατολογικό Γραφείο Κοζάνης στο τηλ. 246 135 07 10, 50 709, 50 702 ή στο Δημαρχείο –Τμήμα Μητρώου Αρρένων.

 

Ο Αντιδήμαρχος Εορδαίας

Αριστερίδης Ιωάννης

Accessibility
Κλείσιμο