Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 18-11-2016
November 11, 2016
Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας την 23-11-2016
November 22, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – 15-11-2016-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Πτολεμαΐδα 15-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                        Αριθ.Πρωτ: 41268

 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

                                                                                                     Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

                                                                                                 του Δήμου Εορδαίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

   Σας καλούμε σε επαναληπτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  (λόγω ακύρωσης – μη απαρτία) του Δήμου Εορδαίας η οποία  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:30  στην Πτολεμαΐδα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και διαμόρφωση προτάσεων γνωμοδοτικού χαρακτήρα σχετικά με το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης :

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1ο ΘΕΜΑ  «Συζήτηση και γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 του Δήμου Εορδαίας »

  

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Ο  Δήμαρχος Εορδαίας

 

Ζαμανίδης Σάββας

 

                              

Accessibility
Κλείσιμο