ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
February 7, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 1.100 ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
April 10, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Πτολεμαϊδα, 22/3/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                         Αριθ.Πρωτ:   7278

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση: 25ης Μαρτίου 15

Ταχ.Κώδικας :   50200

Πληροφορίες :  Κεσίδου Π.,  Δεπάστα Ε.

Τηλέφωνο:  246 335 01 13

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

      Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της προμήθειας Projector (βιντεοπροβολέα)  για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Εορδαίας    προϋπολογισμού 419,35 €  χωρίς το Φ.Π.Α., με την διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο , σύμφωνα με την  τεχνική περιγραφή που συντάχθηκε από το γραφείο μηχανοργάνωσης.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την 1845/22-1-2018 απόφαση Δημάρχου , την 9/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τον Ν.4412/2016.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι και την Τετάρτη 28-3-2018 και ώρα 12:00 π.μ.  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, 25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα.

Για πληροφορίες και την τεχνική περιγραφή της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Κεσίδου Παρασκευή και κ. Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο-φαξ 246 335 01 13  email:grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο