ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2017-18 ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
May 16, 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΜΗΤΡΩΑ “ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ” ΚΑΙ “ΕΜΠΟΡΩΝ”
May 19, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ   – ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

(Άρθρο 118, παρ. 5, Ν.4412/2016)

ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ :  ΥΠ ΑΡΙΘΜ . 15927/15-5-2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :  ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ :  ΥΠ ΑΡΙΘΜ . 15926/15-5-2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :  ΑΙΤΗΣΗ  –  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Accessibility
Κλείσιμο