ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (02) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ»

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
February 8, 2017
ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ 2017
February 10, 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ (02) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με το υπ αριθμ. 13695/Ζ1/27-1-2017 ΑΔΑ: 9Π214653ΠΣ-ΡΡ8 , έγγραφό του προκηρύσσει  δύο (2)  διαγωνισμούς ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 έως και Τρίτη 11 Απριλίου 2017

 

 

Accessibility
Κλείσιμο