ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ”
July 9, 2018
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ
July 11, 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

“ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 64ΖΓΩΡ6-ΑΒ8

Accessibility
Κλείσιμο