Προκήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»

ΝΕΟ – Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας , μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»
February 23, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης”
February 25, 2021

Προκήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»

Προκήρυξη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για  την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)»

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021»

ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΩΧ2ΩΩΡ6-ΧΔ5

%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b7%ce%bc%ce%b4%ce%b7%cf%83_%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b9%ce%bc%ce%b1_%ce%ba%ce%bf%ce%b9%cf%80%cf%80%ce%b1%cf%80

Accessibility
Κλείσιμο