Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Μηχανημάτων έργου (ένα καλαθοφόρο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ” ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΠΛΑΚΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΣΙΙ ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”
November 6, 2019
Προκήρυξη Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού :” Ασφαλτόστρωση Αύλειου Χώρου του 5ου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας”
November 19, 2019

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “Μηχανημάτων έργου (ένα καλαθοφόρο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα) για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια

“Μηχανημάτων έργου (ένα καλαθοφόρο όχημα, ένας φορτωτής – εκσκαφέας, ένα αποφρακτικό όχημα)”

για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας


Προκήρυξη διαγωνισμού ΑΔΑ: ΩΦΥΥΩΡ6-ΓΜΤ

Διακήρυξη διαγωνισμού

Accessibility
Κλείσιμο